Warsaw University of Life Sciences - SGGW      Faculty of Horticulture, Biotechnology and Landscape Architecture

Department of Vegetable and Medicinal Plants

Home| Staff| Seminar| Didactics| Research| Publications| History| Download| Links| Contact

Postgraduate Studies
Uprzejmie informujemy, że trwa rekrutacja na kolejną, szóstą, edycję studiów podyplomowych Rośliny i surowce roślinne dla zdrowia - jakość i wykorzystanie (rok akademicki 2016/2017). Osoby zainteresowanie proszone są o nadesłanie pocztą wymaganych dokumentów (kwestionariusz + odpis dyplomu ukończenia studiów) na adres podany na tej stronie. Informacje na temat zasad rekrutacji i odpłatności są również dostępne tu.
Ze względu na duże zainteresowanie studiami, aby zasięgnąć informacji o aktualnym stanie rekrutacji i dostępności miejsc, a także aby zasięgnąć dodatkowych informacji o studiach, można przesłać list elektroniczny z zapytaniem na adres Kierownika Studiów.

Kierownik Studiów Podyplomowych
prof. dr hab. Marek Gajewski
marek_gajewski@sggw.pl
tel. +48 22 59 322 50
VI Edition

  more

Specializations
Wondering over the choice of specialization?

  more

Research Projects
Current Projects

  more

Service
Our offer for companies & research centers

  more

Download

  more  DVMP on Facebook

Events

September 30 2016
CZE

18

Vegetables and herbs in the kitchen - the exhibition
Department of Vegetable and Medicinal Plants is pleased to invite everyone for the exhibition organized on the occasion of the 95th anniversary of the Faculty of Horticulture, Biotechnology and Landscape Architecture.
Place: building 35 lobby (near the greenhouses).
 

MAY

31

Seminar
Seminar will be held on Tuesday, May 31th 2016 at 12:00 a.m., room 125
Speaker: Professor Gülsüm Sayilikan Mansuroglu
Mustafa Kemal University, Turkey
Title: Promotion of Mustafa Kemal University and Greenhouses in Turkey
 

OCT

03

Innovations in the cultivation of tomato and cucumber under cover
Scientific Conference, October 3th 2015, Warsaw, Poland
Organizers:
Warsaw University of Life Sciences - SGGW
Faculty of Horticulture, Biotechnology and Landscape Architecture
Department of Vegetable and Medicinal Plants
Rijk Zwaan, Philips, Grodan, Koppert
 

  more

Hot News

Informacja o realizacji projektu badawczego
W Katedrze Roślin Warzywnych i Leczniczych, SGGW w Warszawie w 2016 roku realizowany będzie projekt badawczy, współfinansowany przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, pt. Badania w zakresie innowacyjnych rozwiązań dla towarowej, ekologicznej uprawy rumianku pospolitego; w ramach obszaru badawczego: Warzywnictwo, w tym uprawy ziół metodami ekologicznymi; Badania w zakresie innowacyjnych rozwiązań dla towarowej uprawy ekologicznej warzyw i ziół.
Cel projektu:
Celem projektu jest opracowanie udoskonalonej metody ekologicznej uprawy rumianku prowadzącej do uzyskania najwyższej jakości surowca charakteryzującego się wysokim udziałem koszyczków kwiatowych, wolnych od niesurowcowych części rumianku (łodyg i liści) oraz szkodliwych obcych zanieczyszczeń roślinnych, a przede wszystkim tych zawierających alkaloidy pirolizydynowe.
Planowana data opublikowania rezultatów projektu: 15 listopada 2016 r.
Miejsce opublikowania w Internecie rezultatów projektu: http://krwil.sggw.pl/index.php?section=download
Rezultaty projektu będą dostępne nieodpłatnie dla wszystkich przedsiębiorstw działających w sektorze rolnym i leśnym.
 
2016 05 23
Informacja o realizacji projektu badawczego
W Katedrze Roślin Warzywnych i Leczniczych, SGGW w Warszawie w 2016 roku realizowany będzie projekt badawczy, finansowany przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, pt. Warzywnictwo, w tym uprawa ziół, metodami ekologicznymi - Badania w zakresie określenia Ÿródeł oraz przyczyn niezamierzonego występowania w produktach ekologicznych środków niedopuszczonych do stosowania w rolnictwie ekologicznym. Określenie dobrych praktyk, standardów postępowania, opracowanie przewodnika oraz wytycznych w zakresie przeciwdziałania takim przypadkom
Cel projektu:
Nadrzędnym celem projektu jest opracowanie zasad dobrej praktyki ekologicznego zbioru dziko rosnących roślin leczniczych i pozbiorczego postępowania z surowcami pochodzącymi z tych roślin.
Planowana data opublikowania rezultatów projektu: 15 listopada 2016 r.
Miejsce opublikowania w Internecie rezultatów projektu: http://krwil.sggw.pl/index.php?section=download
Rezultaty projektu będą dostępne nieodpłatnie dla wszystkich przedsiębiorstw działających w sektorze rolnym i leśnym.
 
2016 05 23
Professor Dr. Elvyra Jariene - Visiting Professor 2016
On 10-23 April 2016 we host Professor. Dr. Elvyra Jariene, Director of the Institute of Agricultural and Food Science Aleksandras Stulginskis University in Kaunas (Lithuania) as a Visiting Professor. Professor Jariene will give a series of lectures on "Plants and plant products as supplements in human nutrition" for graduate students at our Faculty. During the visit Professor Jariene also will held discussions with research and teaching staff on cooperation in scientific research related to the quality of horticultural products. Another visit Professor Jariene, with a series of lectures on the topic "Quality of plant raw materials", will be held in May this year. 
2016 04 10

  more

visitor stats